Cijene

Cijene aWEB usluge zavisne su od mogućnosti koje želite da Vaše internet stranice sadrže, kao i o željenim promotivnim aktivnostima. Uslugu možete kreirati sami, a možete koristiti i posebno prilagođene pakete za proizvođače ili druge sektore između dolje ponuđenih opcija. Sve iskazane cijene usluga odnose se na razdoblje od 12 mjeseci.

Samostalno kreirajte vlastiti aWEB paket po želji

Označite mogućnosti koje želite i kreirajte kombinaciju usluga koja najbolje odgovara Vašem proizvodu i zatražite ponudu.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnoj domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

100,00 KM 100,00 KM

Dodatne opcije +

Ukoliko Vaše potrebe izlaze izvan okvira osnovne aWEB usluge nadogradite istu dodatnim opcijama. Kreirajte aWEB prema Vašim željama.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

100,00 KM - + 0,00 KM
Dodatna komercijalna domena

Ukoliko želite zakupiti dodatnu naplatnu domenu .com, . net, .ba ...

25,00 KM - + 0,00 KM
Do 10 email adresa na domeni

Email adrese oblika ime.prezime@nazivdomene.com

50,00 KM - + 0,00 KM
Bez agroklub elemenata

Ukoliko ne želite da stranice imaju aWEB obilježje (agroklub novosti, logotip aWEB, linkove aWEB).

125,00 KM - + 0,00 KM

Opcije promocije +

Uz aWEB uslugu možete realizovati i promotivne aktivnosti na željenom tržištu. Odaberite opcije promocije koje najbolje odgovaraju Vašem proizvodu. Ponuđeni oblici internet marketinga eksponiraće sadržaj Vaših internet stranica prema ciljanoj publici.

Mogućnost Jedinična cijena Odabrano Količina Cijena
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacijskog sustava Agroklub.

100,00 KM - + 0,00 KM
Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 mjeseci.

50,00 KM - + 0,00 KM
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

100,00 KM - + 0,00 KM
Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

100,00 KM - + 0,00 KM

Ukupna cena

100,00 KM

PDV

0,00 KM

Ukupna cena s PDV-om (godišnje)

100,00 KM

Zatraži ponudu

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Mogućnosti Basic model Optimal model Advanced model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnoj domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

Redovna cena 200 KM 300 KM
Cena sa popustom 100 KM 190 KM 280 KM
PDV 0 KM 0 KM 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 100 KM 190 KM 280 KM
Naruči Naruči Naruči
Basic model
aWEB internet stranice
Cena sa popustom 100 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 100 KM
Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cijena 200 KM
Cena sa popustom 190 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 190 KM
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cijena 300 KM
Cena sa popustom 280 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 280 KM
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Proizvođači -

Mogućnosti Basic model Optimal model Advanced model Premium model Total model
aWEB internet stranice

Usluga uključuje sve elemente stranice na komercijalnoj domeni, a do 5 pojedinačnih proizvoda/usluga.

Neograničeni broj proizvoda/usluga

Ukoliko imate više od 5 proizvoda ili usluga koje želite predstaviti na Vašim stranicama.

4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica

Dodatna promocija Vaših proizvoda unutar informacijskog sustava Agroklub.

Banner 300x250 10.000 prikazivanja

Reklamni banner unutar željene kategorije Agroklub kroz 12 mjeseci.

Tekstualni banner 10.000 prikazivanja

Tekstualni banner na dominantnoj poziciji na Agroklub.

Facebook promote 2 objave kroz godinu

Objave unutar Agroklub facebook stranice, dodatno svaka objava 50kn budgeta za promociju.

Redovna cena 200 KM 300 KM 450 KM 550 KM
Cena sa popustom 100 KM 190 KM 275 KM 415 KM 500 KM
PDV 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 100 KM 190 KM 275 KM 415 KM 500 KM
Naruči Naruči Naruči Naruči Naruči
Basic model
aWEB internet stranice
Cena sa popustom 100 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 100 KM
Naruči
Optimal model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
Redovna cena 200 KM
Cena sa popustom 190 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 190 KM
Naruči
Advanced model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Redovna cena 300 KM
Cena sa popustom 275 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 275 KM
Naruči
Premium model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Redovna cena 450 KM
Cena sa popustom 415 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 415 KM
Naruči
Total model
aWEB internet stranice
Neograničeni broj proizvoda/usluga
4 izdvojena proizvoda na Agroklub + podstranica
Tekstualni banner 10.000 prikazivanja
Banner 300x250 10.000 prikazivanja
Facebook promote 2 objave kroz godinu
Redovna cena 550 KM
Cena sa popustom 500 KM
PDV 0 KM
Ukupna cena s PDV-om (godišnje) 500 KM
Naruči

Ispunite donji obrazac i kliknite na gumb 'Pošalji podatke'

Odabrani paket: Business -

Nazovite nas

i saznajte sve što Vas zanima na info telefon:

063 266 999

x
print QR arrow_upward